Szkice historyczne

Ich piąty spółtowarzysz Waldemar jeśli nie mądrością i szlachetnością serca, tedy przynajmniej potężnym dorównał im chrakterem, acz nieco zbyt surowym, ponurym i ciężkim
narodowi.
O trójcy sąsiadujących z sobą monarchów Polski, Węgier i Czech, o Kazimierzu, Karolu i Ludwiku, łatwo doczytać się wielkich rzeczy w każdej księdze dziejowej i uczynioną już
pobieżną wzmianką powyżej.
Dwaj dalsi ich sąsiedzi u stołu Wierzynkowego, królowie Cypru i Danii przedstawili również niepowszedni, a nigdy bliżej nie opisany widok, widok osobliwszej sprzeczności rodzinnych
obyczajów i stron, południa i północy europejskiej, ojczyzny Afrodyty heleńskiej i groźnych Norun skandynawskich.
Syn słonecznego Cypru i Palestyny, wychowaniec szwalerji południowej, połyskał (jak powiedziano) wszelkiemi promieńmi romantyki średniowiecznej, marzącej ustawicznie o przygodach
rycerskich, o awanturniczych po szerokim świecie wyprawach, o walkach z potworami, mianowicie z najokropniejszym z potworów, saraceństwem.
Poświęcając całe życie zamysłom i trudom krzyżowej wojny z Turkami, rojąc nader nieprawdopodobne odzyskanie korony palestyńskiej, powodował on się w tym na poły rzeczywistym
interesem swego berła i rodu, napoły zaś poetycznym natchnieniem, poetycznymi widziadły cywilizacji ówczesnej, a jego teraźniejsza gościna w stolicy polskiej, jego obecność u
stołu biesiady Wierzynkowej, na którą pomiędzy tyle różnych ludów nieznanych zaprowadziło go na koniec długie błąkanie się po całej prawie Europie, wypłynęła zapewne raczej
z powszechnego zamiłowania rycerstwa w włóczędze po zagranicy, niż z rozsądnego zamiaru szukania związków dyplomatycznych i posiłków wojennych tam, gdzie one w rzeczywistości
bynajmniej nie uśmiechały się jego nadziejom.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>